Ετικέτα: Θεραπεία προσώπου με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (PRP)

Home / Θεραπεία προσώπου με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (PRP)
πανίδου μαριάνθη θεραπεία προσώπου με αυξητικούς παράγοντες
Άρθρο

Θεραπεία προσώπου με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (PRP)

Η πλέον εξελιγμένη τεχνική μέθοδος γνωστή ως PRP ( Platelet Rich Plasma ) δηλαδή πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, είναι μία από τις πιο σύγχρονες θεραπείες. Η ενέσιμη θεραπεία με ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (PRP), προκαλεί με φυσικό τρόπο στην ιστική ανάπλαση, μέσω των αυξητικών παραγόντων που παράγουν. Μία από τις ιδιότητες των αιμοπεταλίων του αίματος είναι να...