Κατηγορία: Αισθητικός Βελονισμός

Home / Υπηρεσίες / Αισθητικός Βελονισμός
Παχυσαρκία
Άρθρο

Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων (περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών, ορμονικών, γενετικών ή συνδυασμού τους). Κύρια αίτια για την πρόκληση της παχυσαρκίας είναι η αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η μείωση ή η παντελής έλλειψη της φυσικής δραστηριότητας είναι θεμελιώδης παράγοντας εξάπλωσης της παχυσαρκίας. Επιπλέον σημαντικό...

Θεραπεία κυτταρίτιδας
Άρθρο

Θεραπεία κυτταρίτιδας

Η κυτταρίτιδα πρόκειται για μια μεταβολική διαταραχή που περιλαμβάνει την εναπόθεση λίπους σε συγκεκριμένες περιοχές. Συνήθως δημιουργείται από κακή τοπική αιμάτωση και πάχυνση των ινών του κολλαγόνου του δέρματος. Η κυτταρίτιδα αποθηκεύεται στον υποδόριο συνδετικό ιστό, κατά μήκος των ενεργειακών καναλιών (μεσημβρινών)των οργάνων που πάσχουν. Σαν επιβαρυντικοί παράγοντες μπορούν να αναφερθούν η κληρονομικότητα ,το άγχος, η κακή διατροφή,...